תנאים והגבלות

תנאים והגבלות

תנאים והגבלות אלה ('התנאים') קולט את שימוש המשתמשים ('אתה' או 'את') באתר www.naturecan.il ('האתר') ואת מערכת היחסים שלכם עם:
(i) Naturecan Ltd. שמשרדה הרשמי נמצא ב-Naturecan Ltd. Naturecan Ltd, Bank Chambers, St. Petersgate, Stockport, SK1 1AR, United Kingdom.
דוא"ל: support-il@naturecan.com

מספר מע"מ: GB330461635

© 2020 Naturecan LTD, רשום באנגליה ובוויילס
מספר חברה: 11973527
Naturecan מבטיחה לא למכור תרופות עם מרשם או בלי מרשם, אפדרינים וחומרים אחרים האסורים על ידי WADA, לא עכשיו ולא בעתיד.
('אנו', 'שלנו' או 'אנחנו'). אנא קראו אותם בעיון מכיוון שהם משפיעים על זכויותיכם וחובותיכם על פי חוק. אם אינכם מסכים לתנאים אלה, אנא אל תיכנסו לאתר האינטרנט ואל תשתמשו בו. אם יש לכם שאלות בנוגע לתנאים אלה, אנא פנו אלינו.

 1. הסכם
על ידי שימוש באתר הינכם מסכימים להיות מחויבים לתנאים אלה.
 1. תיקונים
אנו שומרים לעצמנו את הזכות:
לעדכן תנאים זה מעת לעת וכל שינוי ישלח אליכם ע"י הודעה דרך האתר. 
זוהי אחריותכם לבדוק שינויים כאלה. 
השינויים יחולו על השימוש באתר לאחר שתינתן הודעה כזו. אם אינכם מעוניינים לקבל עליכם את התנאים החדשים, אל תמשיכו להשתמש באתר.
אם תמשיכו להשתמש באתר לאחר התאריך בו נכנס השינוי לתוקף, השימוש שלכם באתר מעיד על הסכמתכם להיות כפופים לתנאים החדשים; ויש לנו את הרשות לשנות או להוריד, באופן זמני או לצמיתות, את האתר הזה ואת החומר הכלול בתוכו (או חלק ממנו) ללא הודעה אליכם ואתם מאשרים כי לא מוטלת עלינו אחריות כלפיכם בגין כל שינוי או הורדה של האתר או תוכנו.
 1. הרשמה
אתם מתחייבים:
שהמוצרים הנרכשים באתר זה מיועדים לשימוש פרטי ואישי בלבד ואינם מיועדים למכירה על ידכם או על ידי מישהו אחר. להודיע לנו מייד על כל שינוי במידע האישי שלכם באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לנציגי שירות הלקוחות שלנו בכתובת:
support-il@naturecan.com
 1. מדיניות פרטיות
אנו נתייחס לכל המידע האישי שלכם כסודי, ונשתמש בו רק בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו.
כאשר אתם קונים באתר זה, נבקש מכם להזין פרטים אישיים על מנת שנוכל לזהות אתכם, כגון שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת לחיוב, כתובת למשלוח, כרטיס אשראי או פרטי תשלום אחרים. אנו מאשרים שמידע זה יוחזק על ידנו בהתאם לרישום שיש לנו במשרד נציב הנתונים.
 1. הגנה על האבטחה שלכם
על מנת להבטיח כי בכרטיס האשראי או כרטיס החיוב שלכם לא נעשה שימוש ללא הסכמתכם, אנו נאמת את השם, כתובת ומידע אישי אחר שמסופק על ידכם במהלך תהליך ההזמנה כנגד מסדי נתונים מתאימים של צד שלישי.
אנו מתייחסים ברצינות רבה לסיכון של הונאה ומרמה באינטרנט. משום שכמות הגנבות מכרטיסי אשראי גדלה, אנו עושים את מירב המאמצים להבטיח שכל ההזמנות ייבדקו היטב בעזרת המידע שכבר נמסר. קיימת אפשרות שניצור עמכם קשר לביצוע בדיקות אבטחה נוספות ואנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם על מנת לאפשר לנו להשלים אותם. לא נסבול הונאות ועסקאות מעין אלה ידווחו לרשויות הרלוונטיות.
על ידי קבלת התנאים וההגבלות הללו אתם מסכימים לביצוע בדיקות מסוג זה.
בעת ביצוע בדיקות אלה מידע אישי המסופק על ידכם עשוי להיחשף בפני סוכנות אשראי אשר עשויה לשמור רישום של מידע זה. אתם יכולים להיות סמוכים ובטוחים שהדבר נעשה רק כדי לוודא את זהותכם, שלא מתבצעת בדיקת אשראי ושדירוג האשראי שלכם לא יושפע. כל המידע שנמסר על ידכם יטופל בצורה מאובטחת בהתאם לחוק הגנת הנתונים מ -1998.
 1. הסכמה
ניתן להשתמש באתר אך ורק למטרות חוקיות ובצורה חוקית. אתם מסכימים לציית לכל החוקים והתקנות הקיימים שנוגעים לאתר ולשימוש בו. אתם מסכימים לא להעלות או לשדר באמצעות האתר:
כל וירוס או כל דבר אחר שנועד להפריע, לפגוע או לשבש בהליכי הפעולה הרגילים של מחשב; וכל חומר שהוא לשון הרע, פוגע או בעל אופי מגונה.
 1. שיפוי
אתם מסכימים לשפות באופן מלא, ולשים את נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים והספקים שלנו, בחזקת בלתי מזיקים באופן מיידי על פי דרישה, על כל ונגד כל הטענות, ההפסדים וההוצאות, כולל הוצאות משפט סבירות, הנובעות מכל הפרה של תנאים אלה על ידכם, או כל התחייבויות אחרות הנובעות משימושכם באתר זה או מכל אדם אחר שנכנס לאתר באמצעות המידע האישי שלכם.
 1. קישורים של צד שלישי
לנוחות הלקוחות שלנו, האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים או לחומר שאינו בשליטתנו. לידיעתכם, איננו אחראים לאתרים או לחומרים מסוג זה ואף איננו סוקרים או מאשרים אותם. לא נהיה אחראים, בין במישרין ובין בעקיפין, ליחס של אותם אתרים לפרטיות או לתוכן של אתרים כאלה ולא לכל נזק, אובדן או עבירה שנגרמו או עשויים להיגרם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל פרסום, תוכן כזה, מוצרים, חומרים או שירותים הזמינים באתרים או המשאבים החיצוניים האמורים.
 1. הזמנות
כל ההזמנות כפופות לאישורים ולזמינות. אם הסחורה שהוזמנה אינה זמינה, תקבלו הודעה בדואר אלקטרוני (או באמצעים אחרים אם לא נמסרה כתובת דואר אלקטרוני) ותהיה לכם האפשרות לחכות עד שהפריט יהיה זמין במלאי או לבטל את ההזמנה שלכם.
אנו מתייחסים אל כל הזמנה שתתבצע על ידכם כאל בקשה לרכישה של מוצרים או שירותים מאיתנו ויש לנו את הזכות לדחות הצעות כאלה בכל עת. הנכם מאשרים כי כל הוכרה אוטומטית של הזמנתכם שתקבלו מאיתנו לא תהווה אישור מצידנו להצעה שלכם לרכוש סחורות או שירותים המפורסמים באתר. יצירת חוזה בינכם לביננו תתבצע כאשר אנו (1) מחייבים את כרטיס האשראי, כרטיס החיוב או חשבון ה-PayPal שלכם או (2) שולחים אליכם את הסחורה או מספקים את השירותים, האחרון מבינם.
אנו נקפיד על זהירות סבירה, ככל שניתן, לשמור על פרטי ההזמנה והתשלום שלכם, אך בהיעדר רשלנות מצידנו לא נוכל לשאת באחריות לכל אובדן שייתכן שתספגו במידה וצד שלישי ישיג גישה בלתי מורשית לנתונים המסופקים על ידכם בעת גישה או ההזמנה מהאתר.
המוצרים הנמכרים באתר אינם מיועדים למכירה מחדש או להפצה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבטל הזמנות ו/או להשעות חשבונות כאשר אנו סבורים שמוצרים מוזמנים בניגוד להוראה זו.
אתם תיקחו על עצמכם את האחריות של המוצרים לאחר שהם יימסרו לכתובת המשלוח שציינתם בעת הזמנת המוצרים. אנו לא לוקחים אחריות במידה וסיפקתם כתובת משלוח שגויה או אם אינכם מצליחים לאסוף את המוצרים מכתובת המשלוח שציינתם.
 1. זכויות ביטול
במידה ורכשתם את הסחורה או השירותים כצרכן (כלומר לשימוש פרטי ולא לשימוש עסקי), שימו לב שאתם רשאים לבטל כל חוזה שנוצר איתנו תוך 14 יום מהיום בו תקבלו את החזקה הפיזית על הסחורות.
אם ברצונכם לבטל חוזה בהתאם לסעיף זה, אנא עיינו במדיניות ההחזרות שלנו.
 1. מחיר ותשלום
כל המחירים המוצגים כוללים מע"מ (במידת ויש צורך) נכון לזמן רישומם במערכת. עם זאת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מחירים בכל עת ללא הודעה מוקדמת.
הזמנות עם כתובת משלוח מחוץ לבריטניה עשויות להיות כפופות למסי יבוא ומיסים (כולל מע"מ) שיחולו ברגע שהמשלוח יגיע לארץ היעד שלכם. כל חיוב נוסף שכזה מוטל עליכם. חשוב לדעת כי מדיניות ומנהגי המכס שונים מאוד ממדינה למדינה. אנו ממליצים לפנות למשרד המכס המקומי לקבלת מידע.
אנא שימו לב כי בעת משלוח סחורות אל מחוץ לבריטניה, משלוחים חוצי גבולות עשויים להיות כפופים לפתיחה ובדיקה של רשויות המכס. לגבי כל סחורה שנשלחת אליכם לכתובת מחוץ לבריטניה, אתם נחשבים ליבואן של הסחורה ועל כן עליכם לציית לכל החוקים והתקנות של המדינה שאליה מגיעה הסחורה.
התשלום יכול להתבצע באמצעות כל כרטיס אשראי או חיוב או באמצעות חשבון ה-PayPal שלכם. התשלום יחויב ויצא מחשבונכם לפני שליחת הסחורה או מתן השירות. אם התשלום יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, סכום ווידוא מראש בשווי של 0.01£ יילקח מהכרטיס עד שמנפיק הכרטיס יאמת את התשלום.
במקרה הבלתי סביר שהמחיר שמוצג בדף התשלום שגוי, ואנו מגלים זאת לפני אישור ההזמנה שלכם בהתאם לסעיף 9, לא נהיה מחויבים למכור לכם את הסחורה במחיר המוצג. אנו תמיד מוודאים שמחירי הסחורה המוצגים באתר שלנו מדויקים, אך לעיתים עלולות להתרחש טעויות בתום לב. אם נגלה שגיאה במחיר הסחורה שהזמנתם, נודיע לכם בהקדם האפשרי וניתן לכם את האפשרות לאשר מחדש את ההזמנה במחיר הנכון או לבטל אותה. במידה ותבטלו את ההזמנה לאחר ששילמתם עבור הסחורה, תקבלו החזר מלא.
הינכם מאשרים שחשבון האשראי, כרטיס החיוב או ה-PayPal שלכם נמצאים בשימושכם האישי. כל מחזיקי כרטיס האשראי/חיוב כפופים לבדיקות אימות ואישור של מנפיק הכרטיס. אם מנפיק הכרטיס שלכם מסרב או, מסיבה כלשהי, לא מאשר את התשלום אלינו, לא נהיה אחראים בגין כל עיכוב או אי מסירה.
אם תשלום האשראי או כרטיס החיוב שלך אינו מעובד בהצלחה מסיבה כלשהי, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לנסות לעבד את התשלום בשנית. אנו נמסור לכם הודעה מוקדמת לפחות 48 שעות לפני כל ניסיון חוזר לעבד את התשלום על ידי שליחת דוא"ל לכתובת הדוא"ל שסיפקתם לנו. אם אינכם מעוניינים שננסה לעבד את התשלום בשנית, עליכם לבטל את ההזמנה תוך 48 שעות מרגע שליחת הודעת דוא"ל זו.
תוכלו להשתמש בקוד הנחה אחד בלבד בכל הזמנה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לדחות או לבטל הזמנות בהן אתם מוסיפים יותר מקוד הנחה אחד לעגלה.
אנו מאפשרים לכם להשתמש בקודי הנחה אך ורק בצירוף עם התנאים וההגבלות איתם הקודים הונפקו שעשויים לכלול, בין היתר, תנאים בנוגע לזכאות השימוש בהם וסכום הזמנה מקסימלי. 
אנא הכירו את התנאים וההגבלות הללו לפני שאתם מבצעים הזמנה מכיוון שאנו שומרים לעצמנו את הזכות לדחות או לבטל הזמנות שאינן תואמות את התנאים הללו גם אם בוצע חיוב על כרטיס האשראי או כרטיס החיוב שלכם. אם ישנה אי התאמה בין התנאים וההגבלות איתם הקודים הונפקו לבין התנאים וההגבלות הללו, התנאים וההגבלות של קוד ההנחה יהיו תקפים. ניתן לקבל עותק של התנאים וההגבלות של קוד ההנחה באמצעות דוא"ל או טלפון לצוות שירות הלקוחות שלנו.
 1. זכאות לרכישה
בכדי להיות זכאים לרכוש סחורות באתר זה ולהיכנס לאתר באופן חוקי על פי חוק בריטניה:
על ידי הצעת רכישת סחורות ושירותים אתם מצהירים בפנינו שאתם בני 18 ומעלה ומאשרים לנו להעביר מידע (כולל עדכוני מידע) על מנת לקבל מידע מצדדים שלישיים, כולל אך לא מוגבל למספר כרטיס החיוב או כרטיס האשראי שלכם או דוחות אשראי לאימות הזהות שלכם, לאימות כרטיס האשראי שלכם, לקבלת הרשאה ראשונית בכרטיס אשראי ולאישור עסקאות רכישה בודדות.
 1. קניין רוחני
תוכן האתר מוגן בזכויות יוצרים, סימנים מסחריים, מסד נתונים וזכויות קניין רוחני אחרות ואתם מאשרים שהחומר והתכנים הקיימים כחלק מהאתר יישארו אצלנו או ספקי הרישיון שלנו.
הינכם רשאי לאחזר ולהציג את תוכן האתר על גבי מסך מחשב, לאחסן תוכן מעין זה בצורה אלקטרונית על דיסק (אך לא על שרתים או התקני אחסון אחרים עם חיבור לרשת) או להדפיס עותק אחד של תוכן כזה לשימושכם האישי והלא-מסחרי, בתנאי שתשמרו על כל זכויות היוצרים והודעות קנייניות. אינכם רשאים לשכפל, לשנות, להעתיק, להפיץ או להשתמש למטרות מסחריות באופן כלשהו בכל אחד מן החומרים או התכנים באתר.

 1. הגבלת אחריות
אף אם נאמר אחרת בתנאים אלה:
האתר הינו על בסיס 'כפי שהוא' ו'לפי זמינות' ללא התחייבויות או הבטחות ואיננו מתחייבים לאחריות, בין אם מפורשת ובין אם משתמעת, ביחס אליו ולשימוש בו. הנכם מאשרים שאיננו יכולים להבטיח ואיננו יכולים להיות אחראים לאבטחת או לפרטיות האתר ולכל מידע המסופק על ידכם. עליכם לשאת בסיכון הכרוך בשימוש באינטרנט.
אמנם אנו נעשה את מאמצים לוודא שהחומר הכלול באתר הוא נכון, בעל מוניטין ואיכות גבוהה, אך איננו יכולים לקחת אחריות במידה והדבר כן. לא נהיה אחראים לשגיאות או תקלות כלשהם או לתוצאות המתרחשות עקב השימוש במידע כזה, או לבעיות טכניות כלשהן שיתרחשו באתר. אם ייודע לנו על אי דיוקים בחומר באתר אנו נעשה מאמצים לתקן זאת בהקדם האפשרי.
בפרט, אנו מתנערים מכל התחייבות בנוגע לדברים הבאים:
ככל שניתן על פי החוק החל, אתם מסכימים כי לא נהיה אחראים כלפיכם או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזקים שקרו כתוצאה ישירה או משנית (שני התנאים כוללים, ללא הגבלה, הפסד כלכלי טהור, אובדן רווחים, אובדן עסקים, אובדן חיסכון צפוי, הוצאה מבוזבזת, אובדן פרטיות ואובדן נתונים) או כל נזק עקיף, מיוחד או שגורר עונש כלשהו העולה מהאתר או שקשור אליו.
 1. ניתוק
אם חלק כלשהו מהתנאים אלו ייחשב כבלתי חוקי, כבטל או אינו ניתן לאכיפה מסיבה כלשהי, אזי סעיף זה ייחשב כמנותק מתנאים אלה ולא ישפיע על תוקפם ואכיפתם של שאר הסעיפים בתנאים.
 1. ויתור
שום ויתור על ידנו לא יתפרש כוויתור על כל הליך או הפרה של הוראה כלשהי.
 1. ההסכם כולו
תנאים אלה מהווים את הבסיס לכל הסכם שיקבע בינכם לביננו.
 1. החוק ותחום שיפוט
תנאים אלה יהיו כפופים ויתפרשו בהתאם לחוקי אנגליה, וויילס וכל מחלוקת תוכרע רק על ידי בתי המשפט באנגליה.
 1. ביקורות

אם תפרסמו ביקורת, אתם נותנים לנו זכות לא בלעדית, ללא תמלוגים, תמידית, בלתי ניתנת לביטול ועם זכות לרישיון משנה לעשות בה שימוש, לשכפל, לשנות, להתאים, לפרסם, לתרגם, ליצור יצירות שנגזרות מ, להפיץ ולהציג תוכן כזה בכל רחבי העולם ובכל אמצעי תקשורת.
אתם מעניקים ל-www.naturecan.il ולרישיונות המשנה שלה את הזכות להשתמש בשם שאתם מפרסמים בקשר לתכנים אלה, אם הם מעוניינים בכך.
אתם מסכימים לוותר על זכותכם להזדהות ככותבי תוכן זה ועל זכותכם להתנגד ליחס מגונה של תוכן כזה.
אתם מסכימים לבצע את כל הפעולות הנוספות הדרושות בכדי לבצע את כל הזכויות שלעיל שקיבלתם מ- www.naturecan.il כולל הנפקת מסמכים וכדומה, ע"פ בקשתם של www.naturecan.il
אתם מצהירים ומתחייבים כי אתם הבעלים או שולטים באופן אחר בכל הזכויות של התוכן שאתם מפרסמים, נכון למועד בו התוכן או החומר פורסם ב- www.naturecan.il.
 1. תחרויות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן תנאים אלה ללא הודעה מוקדמת. כללים אלה ייחשבו כתקפים לכל תחרות, אלא אם כן ניתנה בתחרות הוראה ספציפית שקובעת אחרת.
על ידי כניסה לתחרות ייחשבו הנרשמים כמי שקראו והבינו את התנאים הללו ויהיו כפופים להם. כל ההחלטות שלנו יהיו סופיות ומחייבות ולא תיערך התכתבות בנושא.
כל אדם שהוא עובד או בן משפחה קרוב של עובד של Naturecan Ltd. או כל אדם אחר שקשור ישירות לארגון כל תחרות מסוימת אינו כשיר להשתתף בתחרויות.
כל המשתתפים חייבים להיות בני 18 ומעלה, אלא אם כן מצוינת או משתמעת מגבלת גיל אחרת. על המשתתפים, אם הם מתחת לגיל 18, לקבל אישור מראש מהוריהם או מהאפוטרופוס שלהם.
כל רישומי הכניסה חייבים להתקבל עד לתאריך סגירת הרישום שצוין בכללי התחרות. בקשות ההרשמה ישלחו אלינו לאחר הגשתן. לא נישא באחריות לכל בקשת רישום שהגיע לכתובת שגויה, אבדה מסיבות טכניות או אחרות או התקבלה לאחר מועד סגירת הרישום. 
אנו שומרים לעצמנו את הזכות המוחלטת לפסול ללא הודעה כל הרשמה לתחרות שלדעתנו עשתה שימוש באמצעים טכניים פסולים ע"מ להירשם ו/או שאנו סבורים שהיא מעשה הונאה. 
המשתתפים אחראים על עלויות הגישה שלהם לרשתות מחשבים.
לא נהיה אחראים או נישא באחריות כלשהי עבור: (i) כל כישלון מצד הזוכה או ממשתתף אחר לעמוד בתנאי תקנון זה. (ii) כל שיבוש, עיכוב או הפניה שגויה של רישום. או (iii) תקלות בשרת, מערכת או ברשת או קשיי נגישות.
אנו נהיה המפרסמים של כל התחרויות בכפוף לתנאים והגבלות אלה אלא אם כן צוין אחרת. 

20(1) פרסים

אם מסיבה כלשהי פרס שפורסם אינו זמין אנו שומרים לעצמנו את הזכות, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, להחליף אותו לפרס דומה בעל ערך שווה אליו או גבוה יותר. 
לא יינתן יותר מפרס אחד בלבד למשק בית. 
לא תהיה חלופה של פרס במזומן או כל חלופה אחרת לפרס המוצע והפרסים אינם ניתנים למסירה. 
20(2) הודעה
שם הזוכה ייבחר בהגרלה אקראית, לאחר מועד סגירת ההרשמה, מכל הרישומים התקפים.
לאחר שהוחלט מי הזוכה, הוא יקבל הודעה תוך 28 יום.
אנא תנו לנו 28 ימים למסור את כל הפרסים.
אם הזוכה בתחרות אינו מסוגל לקחת את הפרס מסיבה כלשהי או אם לא ניתן לעדכן את הזוכה לאחר מאמצים סבירים מצידנו, אנו עשויים להיפטר מהפרס ע"פ שיקול דעתנו הבלעדי וללא כל אחריות מצידנו כלפי הזוכה על כך שעשינו זאת.
בכל תחרות יוענק פרס אחד בלבד לכל רישום/כתובת דוא"ל. שמות הזוכים יהיו זמינים על פי דרישה.
שמות הזוכים עשויים להתפרסם באתר האינטרנט שלנו ו/או בפייסבוק, בטוויטר או בכל פלטפורמת מדיה חברתית אחרת.
20(3) קבלת הפרסים
פרסים/כרטיסים מהתחרות עשויים להיות מוגבלים לתקופות מסוימות במהלך השנה, אלא אם צוין אחרת יש לקחת את כל הפרסים תוך שישה חודשים מיום ההגרלה.
כאשר צד שלישי נותן את הפרס, הזוכה יהיה אחראי לבצע את כל ההזמנות המתאימות או הרלוונטיות וכל פעולה אחרת ישירות מול ספקים אלה. לא תהיה לנו אחריות על מעשים/תקלות של אנשים או חברות אחרות.

21 הצעות/הנחות

 
הנחות על האתר/פריטים נבחרים
ההנחה תקפה ברגע שהמוצר נכנס לעגלה, לא כולל מתנות חינמיות ופריטי קידום מכירות אחרים. אחוז וערך ההנחה המרביים ישתנו בהתאם למבצע.
הנחה ע"פ דרישה
ההנחה ניתנת כאשר מתקיימים דרישות המבצע. אחוז וערך ההנחה המרביים ישתנו בהתאם למבצע.
הפחתת הנחות
אחוז ההנחה יורד מעת לעת לאורך זמן, כאמור. אחוז וערך ההנחה המרביים ישתנו בהתאם למבצע.
תמחור עבר/עכשיו
ההנחה מוחלת באופן אוטומטי על מוצרים כפי שמוצג בדפי המוצר. במקרים מסוימים, מחירי עבר/עכשיו עשויים להיות תקפים לכפל מבצעים עם קוד הנחה, אולם הדבר תלוי במבצע.
מתנות חינמיות
מתנות מתווספות באופן אוטומטי לעגלה כאשר דרישות המבצע מתקיימות. במקרים מסוימים, יש להוסיף מתנות לעגלה באופן ידני. במקרים אלה יינתן מידע נוסף.
משלוח חינם
ההחלה תחול בעת תהליך התשלום, ההנחה תהיה בהתאם לעלות משלוחים ספציפיים למדינה. משלוח למדינות אחרות עשוי להיות כרוך בתשלום. "משלוח חינם בבריטניה" מתייחס לבריטניה היבשתית בלבד ואינו כולל את צפון אירלנד.